VILKÅR

Oplysningerne i dette afsnit af hjemmesiden indeholder oplysninger om et udbud til offentligheden i Sverige, Danmark, Norge og Finland om at tegne Units i Bawat Water Technologies AB ("selskabet"). Beboere i visse andre lande har muligvis ikke adgang til disse oplysninger baseret på gældende værdipapirlovgivning.

IKKE TIL DISTRIBUTION, DIREKTE ELLER INDIREKTE, HELT ELLER DELVIST, I USA, HERUNDER DISTRICT OF COLUMBIA, AUSTRALIEN, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEALAND, SINGAPORE, SCHWEIZ, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER ENHVER ANDEN JURISDIKTION, HVOR EN SÅDAN DISTRIBUTION ER FORBUDT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING.

Denne hjemmeside og oplysningerne heri er ikke beregnet til, og må ikke tilgås af, eller distribueres eller formidles til, personer, der er bosiddende eller fysisk til stede i USA, herunder District of Columbia ("USA"), Australien, Canada, Hong Kong,  Japan, New Zealand, Singapore, Schweiz, Sydafrika, Sydkorea og udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe eller erhverve, værdipapirer fra selskabet i nogen af de ovennævnte jurisdiktioner eller i nogen anden jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller opfordring ville være ulovligt forud for registrering eller kvalifikation i henhold til værdipapirlovgivningen i en sådan jurisdiktion. Værdipapirerne i det selskab, der henvises til på denne hjemmeside, har ikke været og vil ikke blive registreret i henhold til Securities Act of 1933, med senere ændringer ("Securities Act"), og må ikke udbydes eller sælges i USA uden registrering eller en fritagelse for registrering i henhold til Securities Act.

Alle personer, der er bosiddende uden for ovennævnte jurisdiktioner, der ønsker at få adgang til de dokumenter, der er indeholdt på denne hjemmeside, bør først forsikre sig om, at de ikke er underlagt lokale love eller bestemmelser, der forbyder eller begrænser deres ret til at få adgang til denne hjemmeside eller kræver registrering eller godkendelse af enhver erhvervelse af værdipapirer af dem. Selskabet påtager sig intet ansvar, hvis nogen person overtræder gældende lov og bestemmelser.

Hvis du ikke har tilladelse til at se materiale på denne hjemmeside eller er i tvivl om, hvorvidt du har tilladelse til at se disse materialer, bedes du forlade denne hjemmeside.

Adgang til elektroniske versioner af disse materialer bliver gjort tilgængelig på denne hjemmeside af selskabet i god tro og kun til orientering.


Ved at klikke på "Jeg bekræfter" bekræfter du at:

Du er ikke bosiddende eller fysisk til stede i nogen af de ovennævnte jurisdiktioner eller nogen anden begrænset jurisdiktion og er ikke en amerikansk person (som defineret i forordning S i henhold til Securities Act); og

At du er enten:

  • bosiddende i eller fysisk til stede i Sverige, Danmark, Norge eller Finland.
  • hvis du er bosiddende eller fysisk til stede i en anden medlemsstat i EU i så fald er kvalificeret investor som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 eller
  • på anden vis har ret til at få adgang til disse oplysninger i henhold til gældende love eller bestemmelser.

 


IPO 2022 


Sådan tegner du Units i Bawat:
 

Bawats IPO er en såkaldt Unit børsnotering, hvor hver Unit består af tre Bawat aktier og én gratis tegningsoption. Denne type børsnoteringer er almindelige i Sverige, men er endnu ikke så kendte i Danmark. For Bawat er fordelen, at selskabet har mulighed for at få tilført yderligere kapital næste år, når tegningsoptionerne kan indløses. For investorerne er fordelen, at tegningsoptionerne kan handles på børsen uafhængigt af aktierne, og at deres børsværdi kan blive betydelig, hvis kursen på Bawat’s aktier stiger.

Tegningsoptionerne gives gratis og optages til handel på lige fod med aktierne under en selvstændig fondskode umiddelbart efter børsnoteringen

 

Via Nordnet

Nordnet-kunder i Sverige, Norge, Danmark og Finland kan tegne online hos Nordnet via følgende link: https://www.nordnet.dk

Hvis du tegner gennem Nordnet skal du være opmærksom på, at du vil blive præsenteret for en kort videnstest, der sikrer, at du har kendskab til handel med tegningsoptioner.

 

Via Banken

Tegning kan også ske ved at udfylde og underskrive Tegningsblanketten (tilgængelig herover) og levere den til din egen bankrådgiver

Der henvises til ”Investor-brochuren” samt ”Prospektet” herover for yderligere instruktioner i forhold til tegning via din egen bank” 

Mød Bawat's CEO - organiseret af Økonomisk Ugeblad

Klik på billedet eller her for at starte videoen